Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------------------------------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

    Καβάλα, 24/02/2016

    Αρ. Πρωτ: 90

 

Διεύθυνση H

:

Χρυσοστόμου Σμύρνης 10

Τ.Κ. - Πόλη

:

65403- Καβάλα

Πληροφορίες                

:

Ιωάννης Κακάρας

Τηλ.'

:

2510 247190

Fax7

:

2510 247195

E-mailš

:

gymmkav@sch.gr                                  

Ιστοσελίδα ü

:

http://lyk-mous-kaval.kav.sch.gr

 

      ΠΡΟΣ: ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

     Κοινοποίηση:

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση

τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Ξάνθη.

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές, σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011), για την διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας στη Ξάνθη.

Στοιχεία εκδρομής:

 

 • Προορισμός εκδρομής: Ξάνθη
 • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 21 Απριλίου 2016.
 • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 24 Απριλίου 2016.
 • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 39
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: Τρεις (03) (Αρχηγός εκδρομής και 02 συνοδοί καθηγητές).

Απαιτούμενοι όροι προσφοράς:

 

Μεταφορικό μέσον: Λεωφορείο το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές - έγγραφα καταλληλόλητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ., ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών.

Κατηγορία καταλύματος-περιοχή:Διαμονή σε ξενοδοχείο της Ξάνθης 3* ή 4* αστέρων σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνόδους καθηγητές.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 6. Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των Free εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Σημείωση

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Τρίτη 01/03/2016 στις 12:30, στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας.

 

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

 

 

Ιωάννης Κακάρας

 

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση