Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΕΕΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΣΕΑ-ΞΑΝΘΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ

64006  Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

 

Πληροφορίες: Απόστολος Φουρνατζής

Τηλέφωνο: 2510316201

Fax: 2510316201

E-mail: mail@eeek.kav.sch.gr

 

Καβάλα: 23 / 2 / 2016

 

Αριθ. Πρωτ: 35 Φ.

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:   «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής - Πολιτιστικής Επίσκεψης στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αβδήρων Ξάνθης και στην πόλη της Ξάνθης»

 

 

Ο διευθυντής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α. 129887/Γ2/2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)   για την διοργάνωση Εκπαιδευτικής - Πολιτιστικής Επίσκεψης των μαθητών του ΕΕΕΕΚ Καβάλας.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

 • Προορισμός εκδρομής:  Γενισέα Ξάνθης και Ξάνθη
 • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 10-03-2016
 • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής : 10-03-2016
 • Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 (Αγόρια 17  - Κορίτσια 13)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 11 (1 αρχηγός εκδρομής και 10 συνοδοί)

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Μεταφορικό μέσο: 1 τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές-έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης  κ.λ.π. – ώστε να πληρούνται οι όροι ασφάλειας για την μετακίνηση μαθητών – καθηγητών).

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

 1. 1.      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 2. 2.      Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης
 3. 3.      Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 4. 4.      Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 5. 5.      Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 6. 6.      Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει με την ολοκλήρωση της εκδρομής να εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών για κάθε μαθητή

 

Ο διαγωνισμός δεν θα είναι απαραίτητα μειοδοτικός, μεταξύ άλλων θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία και η αξιοπιστία του γραφείου σε σχολικές εκδρομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι   την Δευτέρα, 29-2-2016 και ώρα 12:00 στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καβάλας.   

Οι προσφορές θα ανοιχθούν την ίδια μέρα και ώρα.

.

    

                                                                               

 

                                                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                             

 

 

 

                                                                                                   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΥΡΝΑΤΖΗΣ

 

 

    

                                                                               

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση