Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

4ο  ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ  4

Τ.Κ. – Πόλη:  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:   4gymkava@sch.gr

Πληροφορίες: Ε.  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Τηλέφωνο:  2510229556

FAX :              2510225501

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    24/2/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  47

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  ημερήσιας  εκπαιδευτικής εκδρομής  στην  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 Ο Διευθυντής  του 4ου  ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την  ημερήσια  εκπαιδευτική  εκδρομή  της Α΄ και  Β΄ τάξης του  σχολείου  στην   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ       

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  15/4/2016  ή 20/4/2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   15/4/2016  ή 20/4/2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:184 (  Αγόρια, Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: ΟΚΤΩ (08) (3 άνδρες,5 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και         7 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

?Μεταφορικό μέσον:   4  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :………………….. – ………………….

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) ……………………………………………..

Β)………………………………………….

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: ………………………

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων:

 

  • ΜΟΥΣΕΙΟ  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  • ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων: ………………………………………..

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. 3.            Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
  4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

                    Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις

 

                    11:00 της ΤΡΙΤΗΣ  29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016   Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα και ώρα θα γίνει

 

                   η   αποσφράγιση των κλειστών φακέλων.

      Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των

       γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές, καθώς και η αξιοπιστία στις

       παρεχόμενες υπηρεσίες.

       Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 190919/Δ2/ 25-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας οι

      προσφορές παραδίδονται σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα πρωτότυπα

                    δικαιολογητικά και όχι με τηλεομοιοτυπίες ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

ΚΑΒΑΛΑ, 24/2/2016

 

 

O   Διευθυντής

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση