Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΕΛ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

Γ.Ε.Λ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ    

Τ.Κ. – Πόλη:64007 Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ                   

E-mail: mail@lyk-n-peram.kav.sch.gr 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:2594021963, 2594023754

FAX : 2594021963  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:29 /02/2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:275

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής, στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   Ο Διευθυντής του ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την  διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 30/03/2016.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  30/03/2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:26

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 2 (1Αρχηγός εκδρομής και 1συνοδός  καθηγητής)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  6. Μετά το τέλος της μετακίνησης το πρακτορείο οφείλει να εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τον κάθε συμμετέχοντα.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Τετάρτη  09/03/2016  και ώρα 11π.μ. στο ΓΕΛ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ,  όπου και θα ανοιχτούν  αυθημερόν στις 11:15 π.μ. 

 

 

                                                                           Νέα Πέραμος  29/02/2016

                                                    Ο Διευθυντής

 

                                                    Αυγερινάκης Χαράλαμπος

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση