Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

 

 

 

Καβάλα, 09/03/2016

Ελληνική  Δημοκρατία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ερευνασ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

Αριθ.πρωτ.: 191

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

1ο   ΕΠΑ.Λ.  ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Πληροφορίες       :  κ. Θ. Αργυρίου

 

 

Τηλέφωνο           :  (2510) 228307 , 230525                                                   

 

 

FAX                    :  (2510) 222300

 

 

Οδός                    :  Σάμου 2 – Περιγιάλι, 65201, ΚΑΒΑΛΑ                                                                             

 

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για τη διοργάνωση Ημερήσιας Εκδρομής

 

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 τ.Β΄/02-12-2011)) για την διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Θεσσαλονίκη ή Κομοτηνή (2 προσφορές)

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  54

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3 (Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσο:  Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : ΟΧΙ

? Υπηρεσίες καταλύματος: ΟΧΙ

? Λοιπές υπηρεσίες : ΟΧΙ

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών
  4. Το συνολικό κόστος της μετακίνησης και κόστος ανά μαθητή
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι ανά λεωφορείο

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Παρασκευής 11/03/2016 στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 13:00 την Παρασκευή 11/03/2016 στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

 

Αργυρίου Θωμάς

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση