Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ  ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 ΓΕ.Λ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

 

Λιμενάρια Θάσου

Τ.Κ. – Πόλη: 64002 Λιμενάρια

E-mail: mail@lyk-limen.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Παγώνη Ευαγγελία

Τηλέφωνο:  2593051584

FAX :  2593053324 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09-03-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 120

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Ιωάννινα.

Η Διευθύντρια του ΓΕ.Λ Λιμεναρίων προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση.

 «4ήμερης εκδρομής στα Ιωάννινα»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Ιωάννινα

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 16-04-2016

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 19-04-2016

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: περίπου 45

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών:3 (Αρχηγός εκδρομής και  δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί -τρία διαφορετικά Προγράμματα)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Μεταφορικό μέσον: Καινούρια τουριστικά λεωφορεία, όχι διώροφα, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων – Πόλη Ιωαννίνων.

? Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς μονόκλινα.

Β) Ημιδιατροφή

?Λοιπές υπηρεσίες:

 

Επισκέψεις χώρων-τόπων:

 • Μέτσοβο
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Νησάκι λίμνης Ιωαννίνων
 • Σπήλαιο Περάματος
 • Μουσείο Βρέλλη
 • Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
 • Κάστρο Ιωαννίνων

 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

 • Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό Π.Δ.
 • Πεπειραμένο συνοδό του γραφείου και
 • Φ.Π.Α.

 

Η προσφορά ΔΕΝ θα περιλαμβάνει: α) free εισιτήρια για τους μαθητές. β) Εισόδους σε μουσεία–Σπήλαιο.

Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα χωριστά.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:30 της Τετάρτη  16  Μαρτίου  2016 στο ΓΕ.Λ Λιμεναρίων και οι φάκελοι θα ανοιχθούν την ίδια ώρα.
 2. Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και η εμπειρία των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.  

 Λιμενάρια, 09/03/2016 

Η Διευθύντρια

 

Παγώνη Ευαγγελία

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση