Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ

Οδός: Σ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

Τ.Κ. – Πόλη:  64006-Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

E-mail: mail@gym-n-karval.kav.sch.gr

 Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2510 316500

FAX :  2510 620853 (8:15-14:00)

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:09-03-2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 83

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

 

 Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Νέας Καρβάλης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στα Ιωάννινα των μαθητών που συμμετέχουν στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής:   Ιωάννινα

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 14 Απριλίου 2016

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  16 Απριλίου 2016

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 67

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερις (4) (1 Αρχηγός της εκδρομής και  τρεις (3) συνοδοί καθηγητές/τριες)

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  2 τουριστικά λεωφορεία 50 θέσεων και άνω (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών)

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων στην πόλη των Ιωαννίνων

? Υπηρεσίες καταλύματος:-.

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται τρίκλινα ή δίκλινα και για τους καθηγητές μονόκλινα δωμάτια

Β) Μόνο πρωινό.

? Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Διανυκτερεύσεις: Δυο (2) διανυκτερεύσεις στα  Ιωάννινα (14 και 15 Απριλίου 2016)

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

 •  Μέτσοβο
 •  Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης
 • Μπιζάνι, Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων
 • Πέραμα, Σπήλαιο Περάματος
 • Μουσείο του Αλή Πασά στο Νησάκι 

                    Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλυμάτων με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ξενοδοχεία διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει με την ολοκλήρωση της εκδρομής να εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών για κάθε μαθητή.

     10. Κανονικά και όχι πτυσσόμενα κρεβάτια στα δωμάτια.

     11. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.  

Ο διαγωνισμός δεν θα είναι απαραίτητα μειοδοτικός, μεταξύ των άλλων θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία και η αξιοπιστία του γραφείου σε σχολικές εκδρομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες

-          Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 1045 την Τρίτη,  15-03-2016 στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Νέας Καρβάλης και θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα μετά την καταληκτική ώρα κατάθεσης .

                                                                                                                  O   Διευθυντής

                                                                                                                              α/α

                                                                                                             Παπαγεωργίου Ιωάννης

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση