Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

   Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

 

 

 

Tαχ. Διεύθυνση : ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ

Τ.Κ. – Πόλη: 64004, ΘΑΣΟΣ

E-mail:   mail@gym-thasou.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Θεοχαρίδης Ι. Θεοχάρης

Τηλέφωνο  :  259322196

FAX :    2593023708

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-03-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 106

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής εκδρομής στα πλαίσια των προγραμμάτων «Ομάδα Α : Από την Βασιλεύουσα στην Συμβασιλεύουσα και από την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης  στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης» και « Ομάδα Β. Η μουσική, από τον Όμηρο ως το τέλος της αρχαιότητας»  &  «Μουσική εκτέλεση αποσπασμάτων της αρχαίας ελληνικής ποίησης και κατασκευή αρχαίων μουσικών οργάνων»

 

 Ο Διευθυντής  του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στα πλαίσια των προγραμμάτων «Από την Βασιλεύουσα στην Συμβασιλεύουσα και από την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης  στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης» και « Η μουσική, από τον Όμηρο ως το τέλος της αρχαιότητας»  &  «Μουσική εκτέλεση αποσπασμάτων της αρχαίας ελληνικής ποίησης και κατασκευή αρχαίων μουσικών οργάνων»  της Β΄ τάξηςτου Γυμνασίου Λιμένα Θάσου .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 • Προορισμός εκδρομής                        : Πελοπόννησος - Θεσσαλονίκη
 • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής : Παρασκευή 15 Απριλίου 2016
 • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής             : Δευτέρα 18 Απριλίου 2016  
 • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών        : Ομάδα Α. 14, Αγόρια 5, Κορίτσια 9, Ομάδα Β. 32, Αγόρια 14,Κορίτσια 18

: Σύνολο (Ομάδες Α+ Β) 46, Αγόρια19, Κορίτσια27

 • Αριθμός συνοδών  καθηγητών                        : 5 (Πέντε)  (2 Αρχηγοί ένας σε κάθε ομάδα και 3 συνοδοί, 1 για την Ομάδα

  Α και 2 για την ομάδα Β)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο με όλες τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για την ασφαλή και άνετη μετακίνηση μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών.

2. Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχεία 3* και πάνω για 2 διανυκτερεύσεις στο Ναύπλιο και 1 στη Θεσσαλονίκη.

3. Υπηρεσίες καταλύματος:

 • Για τη φιλοξενία των μαθητών, δίκλινα ή τρίκλινα (κατ εξαίρεση)  δωμάτια, για τους συνοδούς μονόκλινα.
 • Μόνο πρωινό.

4. Λοιπές υπηρεσίες :

 • Πρόσθετη υπηρεσία : Ξεναγός, εκπρόσωπος του Τουριστικού Γραφείου συνεχώς μαζί με την εκδρομή.

5. Επισκέψεις χώρων-τόπων:  Σύμφωνα με το πρόγραμμα. (ενδεικτικό πρόγραμμα υπάρχει παρακάτω)

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 3. Αριθμό και τύπο λεωφορείων που θα απαιτηθούν, το κόστος ανά λεωφορείο, το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων της ημέρας.
 5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 6. Αναλυτικά τα έξοδα του προγράμματος που καλύπτονται αλλά και δεν καλύπτονται από την προσφορά. 
 7. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου (αναλυτική περιγραφή των καλύψεων και των διαδικασιών ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και ασφάλισης που παρέχεται στην περίπτωση μαθητικού ατυχήματος).
 8. Διαβεβαίωση διασφάλισης των μαθητών, των χρημάτων τους και του σχολείου, εξαιτίας κάθε μορφής αστοχίας της εκδρομής από υπαιτιότητα του Γραφείου.
 9. Οτιδήποτε θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από το γραφείο.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 17 Μαρτίου 2016  στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Λιμένα Θάσου. Την ώρα αυτή θα ανοιχτούν οι φάκελοι και θα γίνει η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης

Ο Διευθυντής

Θεοχαρίδης Θεοχάρης

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα επισκέψεων χώρων

 

1. Επίσκεψη στο ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (θόλος) για την παρακολούθηση 3D προγράμματος αφιερωμένο την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 στις 19.00.

2. Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο της Σπάρτης και του Μυστρά

3. Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, της Τίρυνθας και της Αρχαίας Επιδαύρου

4. Επισκέψεις σε μουσεία ειδικού ενδιαφέροντος στο Ναύπλιο. 

5. Επίσκεψη και περιήγηση στο οχυρωματικό σύστημα της Θεσσαλονίκης (τείχη) καθώς και στην Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση