Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Αρκαδίου 2

Τ.Κ. – Πόλη:  65404-Καβάλα

E-mail: mail@2gym-kaval.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Αντωνιάδης Κ.

Τηλέφωνο:  2510240184

FAX :    2510240123

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:11/03/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 121

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στη Ξάνθη και στα Πηγάδια ( Αθλητικό κέντρο) 

 Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Ξάνθη – Πηγάδια Αθλητικό κέντρο ( Chalet)..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Πηγάδια Ξάνθης ( Αθλητικό κέντρο Chalet) – Πόλη Ξάνθης

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τετάρτη  20  Απριλίου 2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   Τετάρτη  20 Απριλίου 2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 190

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  8  (Αρχηγός εκδρομής και   7  συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσο:  Πέντε (5) Τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το κόστος για τα δρομολόγιο  Καβάλα – Ξάνθη - Καβάλα.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της Πέμπτης  17 Μαρτίου 2016 στο γραφείο του 2ου Γυμνασίου Καβάλας.

 

Καβάλα    11 /3/2016

O   Διευθυντής

 

Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση