Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΘΑΣΟ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  ΣΤΗ ΘΑΣΟ.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 Tαχ. Δ/νση: Κ. Ποιητή 16

Τ.Κ. – Πόλη:  65201 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail: mail@1gym-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Ξυλούδης Ηλίας.

Τηλέφωνο:  2510 224843

FAX : 2510 224843

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 / 03 / 2016.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 522

 

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Καβάλας παρατείνει ως την 16η Μαρτίου 2016, ώρα 13.45’ μ.μ., την προθεσμία υποβολής προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία, για την διοργάνωση της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής του Σχολείου στη Θάσο, την 21η Απριλίου 2016. Σχετική προκήρυξη της εκδρομής  έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.  Π.Ε  Καβάλας  με α.π. 463 / 03/03/2016 / 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Καβάλας. Αιτία της παράτασης είναι η  μη κατάθεση  των απαιτούμενων σε αριθμό προσφορών (το ελάχιστο τριών, σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/2-12-2011, άρθρο 14 παράγραφος 1 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2?12?2011)), μέχρι ώρα 13.45΄ της Παρασκευής,  11 Μαρτίου 2016.

Το πρόγραμμα και οι όροι προσφορών της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής αναφέρονται στην αρχική προκήρυξη.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να έχουν φθάσει με άλλο τρόπο σε κλειστούς αποκλειστικά φακέλους, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή (όχι με τηλεομοιοτυπία-FAX, όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 190919/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ) μέχρι τις 13.45΄ της Τετάρτης 16 Μαρτίου 2016, στο Γραφείο του 1ου Γυμνασίου Καβάλας.

 Οι φάκελοι θα ανοιχθούν στις  14.00΄ της ίδιας ημέρας (Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016) από την αρμόδια Επιτροπή του Σχολείου.

                                                                                  Καβάλα, 11 / 03 / 2016.

                                                                                         O Διευθυντής

 

 

                                                                                     Ξυλούδης Ν. Ηλίας

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση