Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο  ΕΠΑ.Λ Ελευθερούπολης.

 

Tαχ. Δ/νση:    Φρ. Παπαχρηστίδη 182

Τ.Κ. – Πόλη:  64100 - Ελευθερούπολη

E-mail:mail@1epal-elefth.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Ματζάνας Εμ.

Τηλέφωνο:  2592022310

FAX :    2592024586

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/03/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:152

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση επίσκεψης στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Για βράβευση Μαθητών).

 Ο Διευθυντής του 1 ου ΕΠΑ.Λ Ελευθερούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με

 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Αθήνα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Σάββατο 16 Απριλίου 2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  08..( 6 Αγόρια, 2 Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 2 (1 Αρχηγός εκδρομής και 1 συνοδός καθηγητής)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

Διαδρομές από και προς το ξενοδοχείο και μετακινήσεις των εκδρομέων (εκδρομές – νυκτερινές έξοδοι) με λεωφορείο που θα είναι διαθέσιμο για τους εκδρομείς όλο το 24ωρο

 

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω. (Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο)

?Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη διαμονή των μαθητών ζητούνται ΔΥΟ (2) τρίκλινα χωρίς ράτζο και ΕΝΑ (1) δίκλινο δωμάτιο.

Για τους συνοδούς καθηγητές ΕΝΑ (1)  δίκλινο δωμάτιο.

Β)  Πρωινό

 

?Λοιπές υπηρεσίες

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  2. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  5. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση –που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας- ματαιωθεί η συμμετοχή του.

 

Α) Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Β) Στη προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.

Γ) Μετά το τέλος της εκδρομής θα δοθεί απόδειξη σε κάθε μαθητή ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στο καθένα (Συνολικό ποσό εκδρομής δια του αριθμού των μαθητών).

 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της 21/03/2016 στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου.  Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ίδια μέρα στις 13:00.

 

…16../03./2016

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

                                         Ματζάνας Μανώλης

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση