Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

 

Tαχ. Δ/νση:      Εγνατίας 15

Τ.Κ. – Πόλη:     64100

E-mail: mail@gym-krinid.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Ευάγγελος Αδάμος

Τηλέφωνο:  2510622813

FAX :    2510516333

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-03-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 213

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  ημερήσιας εκδρομής στην Ξάνθη

 

Ο/Η Διευθυντής του Γυμνασίου Κρηνίδων προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την ημερήσια εκδρομή των μαθητών των Α΄, Β΄ και Γ τάξεων στην Ξάνθη.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

?Ημέρα και ώρα Αναχώρησης εκδρομής: 15-4-2016, 8:30

?Ημέρα και ώρα Επιστροφής εκδρομής: 15-4-2016, 19:30

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 96 (Αγόρια 46,  Κορίτσια 50)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: πέντε (5)  (2 άνδρες, 3 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και 4 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  2 Τουριστικά λεωφορεία, ανάλογα με την χωρητικότητά τους, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

?Λοιπές υπηρεσίες :

 Επισκέψεις χώρων-τόπων:

  • Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει, με την ολοκλήρωση της εκδρομής, να εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών για κάθε μαθητή.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 στο Γραφείο Διεύθυνσης του Γυμνασίου Κρηνίδων, όπου και θα γίνει αυθημερόν η αποσφράγιση των προσφορών και η επιλογή του τουριστικού Γραφείου.

 

 

Τετάρτη, 16/3/2016

                            O   Διευθυντής

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΣ

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση