Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

 ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ:                 ΘΡΑΚΗΣ 10- 64200- ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ                                                                       ΤΗΛΕΦΩΝΑ:      (25910) 24197- 22021-25097

FAX:                    25910 25097

e-mail:               mail@lyk-chrys.kav.sch

 

  

                Χρυσούπολη 21/03/ 2016

                Αριθ.Πρωτοκόλου: 85

                  

 

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής του σχολείου μας στη  Δράμα

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Χρυσούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου μας για Δράμα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Δράμα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 15/04/2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή 15/04/2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 200 (95 Αγόρια, 105 Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών καθηγητών: (8) (4 άνδρες, 4 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και 7 συνοδοί καθηγητές).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Λεωφορεία (4) μέχρι την Δράμα και επιστροφή στη Χρυσούπολη.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: -

?Υπηρεσίες καταλύματος: -

?Λοιπές υπηρεσίες: -

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: -

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

  • Επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
  • Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων
  • Περιήγηση στην πόλη-Κεφαλάρι

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις    12:00 π.μ.  ώρα της Δευτέρας 28-03-2016 στο Γενικό Λύκειο Χρυσούπολης. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 12:30 της ίδιας ημέρας.

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση