Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

 

 

Tαχ. Διεύθυνση : ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ

Τ.Κ. – Πόλη: 64004, ΘΑΣΟΣ

E-mail:   mail@gym-thasou.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Θεοχαρίδης Ι. Θεοχάρης

Τηλέφωνο  :  259322196

FAX :    2593023708

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-03-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 129

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ξάνθη

 

Ο Διευθυντής  του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α & Γ τάξης του Γυμνασίου Λιμένα Θάσου .

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 • Προορισμός εκδρομής                        : Ξάνθη
 • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής : Παρασκευή 15 Απριλίου 2016
 • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής             : Παρασκευή 15 Απριλίου 2016
 • Αριθμός συμμετεχόντων[1] μαθητών       : 102 (55 Αγόρια, 47 Κορίτσια)
 • Αριθμός συνοδών  καθηγητών                        : 5  (1 Αρχηγός εκδρομής και 4συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μεταφορικό μέσονFerry Boat και Τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 3. Αριθμό λεωφορείων που θα απαιτηθούν, το κόστος ανά λεωφορείο, το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων της ημέρας.
 5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 6. Αναλυτικά τα έξοδα του προγράμματος που καλύπτονται αλλά και δεν καλύπτονται από την προσφορά. 
 7. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 8. Πιο συγκεκριμένα, επί του προηγουμένου, αναλυτική περιγραφή των καλύψεων και των διαδικασιών ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και ασφάλισης που παρέχεται στην περίπτωση μαθητικού ατυχήματος
 9. Διαβεβαίωση διασφάλισης των μαθητών, των χρημάτων τους και του σχολείου, εξαιτίας κάθε μορφής αστοχίας της εκδρομής από υπαιτιότητα του Γραφείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης  29ης Μαρτίου 2016  στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Λιμένα Θάσου. Την ώρα αυτή θα ανοιχτούν οι φάκελοι και θα γίνει η επιλογή

O Διευθυντής

 

Θεοχαρίδης Ι. Θεοχάρης

Αρχαιολόγος Φιλόλογος[1] Κατά την αρχική τους προφορική δήλωση, ο τελικός αριθμός θα διαμορφωθεί μετά τη συγκέντρωση των υπεύθυνων δηλώσεων των κηδεμόνων…

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση