Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 

 

 

 

 

Tαχ. Δ/νση: Χρυσούπολη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Τ.Κ. – Πόλη: 64200 Χρυσούπολη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ

 

E­mail: mail@gym-chrys.kav.sch.gr

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

­­­­­

   

Τηλέφωνο: 2591022207

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

     FAX : 2591025207

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &

 

 

 

 

ΘΡΑΚΗΣ

 

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/03/2016

 

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

 

για τη διοργάνωση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην

Αλεξανδρούπολη

 

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Χρυσούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2­12­2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2­12­2011)) για τη

διοργάνωση εκπαιδευτικής ημερήσιας εκδρομής του Γυμνασίου.

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

?Προορισμός εκδρομής: Αλεξανδρούπολη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:. Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

 

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 290

 

?Αριθμός συνοδών καθηγητών: Δέκα (10) ( και 1 Αρχηγός εκδρομής).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Μεταφορικό μέσον: Έξι τουριστικό λεωφορείο 52 θέσεων (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Τα λεωφορεία θα είναι διαθέσιμα στο σχολείο καθ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

 

 

Επισκέψεις χώρων­τόπων : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 

  1. Ασφάλεια αστικής ­επαγγελματικής ευθύνης.
  2. Το συνολικό κόστος της εκδρομής
  3. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου
  6. Αλλαγή κατόπιν συμφωνίας των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων κατά την περίπτωση μη πραγματοποίησης του ταξιδιού λόγω ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές – εκλογές κ.λ.π.)

 

 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις  11:30 το

 

μεσημέρι της Τετάρτη 30 /03/2016 στο γραφείο του 1ου Γυμνασίου Χρυσούπολης Θράκης 10 και θα ανοιχτούν από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών με τη λήξη της προθεσμίας.

 

 

 

 

 

Χρυσούπολη, 24/03/2016

 

 

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

 

Κούτρας   Ιωάννης

Θεολόγος ΠΕ01

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση