Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: Ποδοχώρι

Τ.Κ. – Πόλη:  Καβάλας

E-mail:mail@lyk-podoch.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Θ.Χαριζάνης

Τηλέφωνο: 2592044941 

FAX :    2592044441

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-03-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 48

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για τη διοργάνωση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομή στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο Διευθυντής  του ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την διοργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Α΄, Β’,Γ΄ τάξης του ΓΕΛ Ποδοχωρίου στη Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

?Ημέρα αναχώρησης εκδρομής: Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 86

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 4

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Δύο τουριστικά λεωφορεία των  50 θέσεων τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 • ΕΠΙΣΚΈΨΕΙΣ ΧΩΡΩΝ
 • ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
 • COSMOS
 • MAGIC PARK
 • ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 5.  Το  ταξιδιωτικό  γραφείο οφείλει  μετά το πέρας της εκδρομής να εκδώσει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ξεχωριστά σε κάθε γονέα
 6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου
 7. Επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. φυσικές καταστροφές)

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν στο ΓΕΛ Ποδοχωρίου σε κλειστούς φακέλους με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οργανώνονται πολλές μετακινήσεις μαθητών και τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού είναι επιφορτισμένα και με άλλα καθήκοντα πέραν των διοικητικών τους υποχρεώσεων. Η προθεσμία κατάθεσης είναι μέχρι τις 10.00 το πρωί της Δευτέρας 4/4/2046. Οι προσφορές θα ανοιχθούν την ίδια ημέρα, στις 12.30 το μεσημέρι στο ΓΕΛ Ποδοχωρίου, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής.

O διαγωνισμός δεν θα είναι μειοδοτικός και θα ληφθεί υπόψη τόσο η εμπειρία των γραφείων σε ολοήμερες / πολυήμερες σχολικές εκδρομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους όσο και η καλύτερη προσφερόμενη τιμή.

 

    Ποδοχώρι, 30/3/2016

       Ο  Διευθυντής                                                                            Χαριζάνης Θεόδωρος

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση