Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ 7ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ   

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

3ο ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΣΚΡΑ 11

Τ.Κ. – Πόλη:  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:3gymkava@sch.gr

Πληροφορίες:  ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο:  2510223697

FAX :         2510620845

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  15/09/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  419

 

 

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση   διδακτικής επίσκεψης  στη Νέα Καρβάλη   

                  Ο Διευθυντής  του 3ου  ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με 

              κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για  

              τη διδακτικής επίσκεψης   των μαθητών της Γ΄ τάξης του 3ου  Γυμνασίου Καβάλας στη Νέα Καρβάλη.

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

     ? Προορισμός εκδρομής:  ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ

    ? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   Δευτέρα  10/10/2016 ώρα 10:30 από Δημοτικό Κήπο Καβάλας 

   ? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:    Δευτέρα  10/10/2016  ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κήπο Καβάλας

   ? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  92  ( με πιθανότητες αλλαγής )

   ? Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  4 ( Αρχηγός εκδρομής και 3 καθηγητές συνοδοί )

 

             ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

        ? Μεταφορικό μέσον:  Δύο ( 2 ) τουριστικά λεωφορεία   ( τα οποία θα  πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες

                από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές  - έγγραφα   καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ., ώστε

         να τηρούνται οι όροι  ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών – μαθητριών και εκπαιδευτικών )

         Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1)      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

2)       Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

3)      Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού

4)      Το συνολικό κόστος της εκδρομής

5)      Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

6)      Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο      

      Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της

            20/09/ 2016 στo 3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                ΚΑΒΑΛΑ,  15/09/2016

Ο   Διευθυντής

 

                                                                          ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση