Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 1ου ΓΥΜΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Θράκης 10  

Τ.Κ. – Πόλη:  64200 - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

E-mail:mail@gym-chrys.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Κούτρας Ιωάννης

Τηλέφωνο:  2591022207

FAX :              2591025207

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:16.09.2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  417

 

 Προκήρυξης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής  επίσκεψης Θεσσαλονίκη

           

  

      Ο  Διευθυντής  του 1ου Γυμνασίου Χρυσούπολης προκηρύσσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος με    κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ’ Τάξης του Γυμνασίου στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής ημέρας Γλωσσών.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής:  -  Θεσσαλονίκη  -

 

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:      Τετάρτη  28 Σεπτεμβρίου  2016

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Τετάρτη  28 Σεπτεμβρίου  2016

 

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  

σαράντα έξι μαθητές (46) ( αγόρια και  κορίτσια).

 

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: συνολικός αριθμός:  3

Τρεις καθηγήτριες (3 γυναίκες) από τις οποίες η μία αρχηγός και δύο συνοδοί)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

? Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

 

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

 

  • Γερμανικό Ινστιτούτο Γκέτε (Goethe-Institut Thessaloniki)

 Βασ.  Όλγας 66 / Θεσσαλονίκη

  • Λευκός Πύργος Θεσσαλονίκης

 

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:   

 

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών

 

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  6. Με την ολοκλήρωση της εκδρομής να εκδοθεί στο όνομα του σχολείου πρωτότυπο τιμολόγιο για όλο το ποσό που έχει καταβάλει το σχολείο συνοδευμένο με εξοφλητική απόδειξη σε περίπτωση που το τιμολόγιο γράφει «επί πιστώσει».

 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις  19 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στο

 1ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης.

 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα (Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 )

και ώρα 12.30  π.μ.

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ  16/09/2016

Οι  Διευθυντής

 

 

 

            ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                               

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση