Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΟΧΥΡΟ ΛΙΣΣΕ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

4ο  ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ  4

Τ.Κ. – Πόλη:  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:   4gymkava@sch.gr

Πληροφορίες: Ε.  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Τηλέφωνο:  2510229556

FAX :              2510225501

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    19/9/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  ημερήσιας  εκπαιδευτικής επίσκεψης  στο    οχυρό  ΛΙΣΣΕ   ΔΡΑΜΑΣ

 Ο Διευθυντής  του 4ου  ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την  ημερήσια  εκπαιδευτική  επίσκεψη  στο  οχυρό  ΛΙΣΣΕ   όλων  των  τάξεων  του  σχολείου .

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  ΟΧΥΡΟ ΛΙΣΣΕ  ΔΡΑΜΑΣ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:    08.00  την  27-10-2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:    14.00  την  27-10-2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 192

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 8 (1  αρχηγός και 7 συνοδοί )

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:   4  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :………………….. – ………………….

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) ……………………………………………..

Β)………………………………………….

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: ………………………

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων:

 

  • ΟΧΥΡΟ  ΛΙΣΣΕ
  • ΔΡΑΜΑ

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων: ………………………………………..

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

  1. 2.  Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  2. 3.  Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.

  1. 5.  Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  2. 6.   Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

                Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους

    

         μέχρι τις 11:00    π.μ.  της 22/09/2016 στο   4o  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

        Οι προσφορές  θα  ανοιχθούν,    θα  αξιολογηθούν  από  την επιτροπή  μέχρι  την

 

        12.00 π.μ    και  θα  ενημερωθούν  όλοι  οι  συμμετέχοντες  στη  διαδικασία.

 

      Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των

 γραφείων στις  σχολικές εκδρομές,  η αξιοπιστία και  η φερεγγυότητα στις

           παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

 

ΚΑΒΑΛΑ, 19/9/2016

 

 

O   Διευθυντής

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση