Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Τ.Κ. – Πόλη: ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 64007

E-mail: mail@gym-n-peram.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Δ.ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ

Τηλέφωνο:   2594021201

FAX :           2594021112

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:              19/09/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:66/Φ23.3

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για   ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΟΧΥΡΟ ΤΟΥ ΡΟΥΠΕΛ.

 

 Ο Διευθυντής του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/2-11-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για τη διοργάνωση της ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ του Γυμνασίου  ΣΤΟ ΟΧΥΡΟ ΤΟΥ ΡΟΥΠΕΛ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ΟΧΥΡΟ ΤΟΥ ΡΟΥΠΕΛ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016, 09.00 π.μ

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής :  27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016   16.00 μ.μ

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:220  μαθητές.

?Αριθμός συνοδών καθηγητών: 9 (Αρχηγός εκδρομής και 8 συνοδοί καθηγητές )

           

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μεταφορικό μέσον: 5 απαιτούμενα  Λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής .
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:30 π.μ. της Πέμπτης 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016  στο Γυμνάσιο Νέας Περάμου.

                                     ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ  19-09-2016

           O Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ.  ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ             

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση