Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞH ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ» ΣΤΗ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Κ. Ποιητή 16

Τ.Κ. – Πόλη:  65201 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail: mail@1gym-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Πρωτόγερος Νικόλαος.

Τηλέφωνο:  2510 224843

FAX : 2510 224843

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:19 /09/2016.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1392

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση ? υλοποίηση Διδακτικής  Επίσκεψης στο Εκθεσιακό Κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης» στη Ν. Καρβάλη.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2?12?2011)) για τη διοργάνωση-υλοποίηση ΔιδακτικήςΕπίσκεψης των μαθητών της Γ’ τάξης του Γυμνασίου μας στο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης στη Ν. Καρβάλη, την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

?Προορισμός: Εκθεσιακό Κέντρο Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης» στη  Ν. Καρβάλη.

?Ημέρα, ώρα και τόπος αναχώρησης:  Τρίτη 11 Οκτωβρίου  2016, ώρα 10.30’ από το χώρο του Σχολείου. (1ο Γυμνάσιο Καβάλας-Καμάρες).

?ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

10.50΄:  Άφιξη στο Εκθεσιακό Κέντρο Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης, Ν. Καρβάλη.

11.00΄-13:00΄: Περιήγηση-Ξενάγηση στο έβδομο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής

?Ημέρα, ώρα και τόπος επιστροφής : Τρίτη 11 Οκτωβρίου  2016 , ώρα 13.30΄ στο χώρο του Σχολείου ( Καμάρες)

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: Εξήντα τρείς (63).

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερις (4): Αρχηγός Επίσκεψης και τρείς συνοδοί καθηγητές.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Λεωφορείο, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Δεν θα χρειασθεί.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Συνολικό κόστος λεωφορείου-λεωφορείων.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  3. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους μαθητές και  συνοδούς καθηγητές κατά τη διάρκεια της διδακτικής επίσκεψης (από τη στιγμή της αναχώρησης από Καβάλα μέχρι τη στιγμή της επιστροφής στην Καβάλα).
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην επίσκεψη.

Οι προσφορές (για το δρομολόγιο Καβάλα – Ν.Καρβάλη­ – Καβάλα) θα πρέπει να κατατεθούν ή να έχουν φθάσει με άλλο τρόπο σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 13:30 μ.μ. της Παρασκευής  23 Σεπτεμβρίου 2016 στο Γραφείο του 1ου Γυμνασίου Καβάλας.

 Καβάλα 19/09/2016.

O Διευθυντής α.α

 

 

Πρωτόγερος Νικόλαος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση