Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Tαχ. Δ/νση: Δημοσθένους 17

Τ.Κ. – Πόλη:    65404-Καβάλα

e-mail:  7gymkava@sch.gr 

Πληροφορίες: Θεοδωράκογλου Χ.

Τηλέφωνο: 2510242220

fax : 2510242214

Ημερομηνία: 20/9/2016

Αρ. Πρωτοκόλλου: 996

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στη Ν. Καρβάλη

Η Διευθύντρια του 7ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στον εκθεσιακό χώρο «Απόστολος Μαρδίρης» στην Ν. Καρβάλη στο πλαίσιο του 7ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 • Προορισμός εκδρομής: Ν. Καρβάλη
 • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:30
 • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:30
 • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 63 (32 Αγόρια, 31 Κορίτσια)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4 (1 αρχηγός εκδρομής και 3 συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 • Μεταφορικό μέσο: Δύο (2) λεωφορεία
  (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών
 • Λοιπές υπηρεσίες: μετάβαση και επιστροφή στον εκθεσιακό χώρο «Απόστολος Μαρδίρης» στη Ν. Καρβάλη

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. 1.    Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 2. 2.    Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 3. 3.    Το κόστος ανά λεωφορείο.
 4. 4.    Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 5. 5.    Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 26ης Σεπτεμβρίου 2016 στο γραφείο του 7ου Γυμνασίου Καβάλας.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι της 26ης Σεπτεμβρίου 2016.

Καβάλα 20/9/2015

Η Διευθύντρια

 Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση