Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------------------------------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

    

 

 

      Καβάλα, 22/09/2016

       Αρ. Πρωτ: 543

 

Διεύθυνση H

:

Χρυσοστόμου Σμύρνης 10

Τ.Κ.- Πόληœ

:

65403-Καβάλα

Πληροφορίες i                

:

Ιωάννης Κακάρας

Τηλέφωνο '

:

2510 247190

Φαξ 7

:

2510 247195

E-mailš

:

gymmkav@sch.gr                                  

Ιστοσελίδα ü

:

http://lyk-mous-kaval.kav.sch.gr

 

      ΠΡΟΣ: ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

           

 

     Κοινοποίηση:

 

 

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου, στο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής στη Ν. Καρβάλη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 • Προορισμός εκδρομής:  Καβάλα- Νέα Καρβάλη / Νέα Καρβάλη -Καβάλα
 • Ημέρα Αναχώρησης: Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, ώρα 8:15  
 • Ημέρα Επιστροφής: Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, ώρα 12:00  
 • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 47
 • Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3 (Αρχηγός και δυο συνοδοί)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μεταφορικό μέσον: Τουριστικό λεωφορείο 50 θέσεων (το οποία θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές-έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ., ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Λοιπές υπηρεσίες

 1. Επισκέψεις χώρων-τόπων:
 • Εκθεσιακό κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης».

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 2. Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.
 3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
 4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12ης  μεσημβρινής της Τρίτης 27 Σεπτεμβρίου 2016 στο γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Καβάλας και θα ανοιχθούν την ίδια μέρα στις 12:30.

 

 

 

                             

 

Ο Διευθυντής

 

 

 

 

Ιωάννης Κακάρας

 

 

 

                                            

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση