Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 3ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

3o ΓΕΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση: Αμισού 31          

Τ.Κ. – Πόλη: 65403-Καβάλα

E-mail: 3lykkava@sch.gr  

Πληροφορίες: Θεοδωρίδης Δημ.                      

Τηλέφωνο: 2510230796

FAX :  2510 230786 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-11-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 315

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση Διδακτικής  επίσκεψης

Ο Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση Διδακτικής επίσκεψης μαθητών της Β΄ Τάξης του Λυκείου στο 7ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής στις 12 Οκτωβρίου 2016: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Νέα Καρβάλη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 12-10-2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 12-10-2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 95

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 5 (Αρχηγός εκδρομής και τέσσερις συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσο: Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Το συνολικό κόστος της μετακίνησης των μαθητών Καβάλα-Καρβάλη και Καρβάλη-Καβάλα.

3. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.

4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή μέχρι τις 10:00 της 3ης Οκτωβρίου 2016 στο 3ο ΓΕ.Λ Καβάλας

2. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στο γραφείο του Διευθυντή την 3η Οκτωβρίου 2016, στις 11.00.

  

Καβάλα,28/09/2016

O Διευθυντής

Δημήτριος Θεοδωρίδης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση