Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΟΧΥΡΟ ΝΥΜΦΑΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΟΧΥΡΑ ΝΥΜΦΑΙΑΣ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Tαχ. Δ/νση: Τ.Θ. 1200

Οδός: Θράκης 10

Τ.Κ. – Πόλη 64200 χρυσούπολη

E-mail:mail@lyk-chrys.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Κούρτης  Χρήστος

Τηλέφωνο 2591024197

FAX : 2591025097

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:3-10-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:488

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στα Οχυρά Νυμφαίας Κομοτηνής.

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Χρυσούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στα οχυρά Νυμφαίας Κομοτηνής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Οχυρά Νυμφαίας Κομοτηνής.

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 27 Οκτωβρίου 2016

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών 212 (90 Αγόρια, 122 Κορίτσια)

? Αριθμός συνοδών καθηγητών: τέσσερεις  (9) (5 άνδρες, 2 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και 8 συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον: 5 τουριστικά λεωφορεία  με έναν (1) οδηγό το καθένα (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών)

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :-.

? Υπηρεσίες καταλύματος:-.

? Λοιπές υπηρεσίες :

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 την Δευτέρα, 10-10-2016 στο ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ και οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 12:30 της ίδιας ημέρας.

Χρυσούπολη 3/10/2016

O Διευθυντής

Κούρτης Χρήστος

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση