Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση:   ΠΟΔΟΧΩΡΙ

Τ.Κ. 64008– Πόλη:-Μουσθένη

E-mail:

mail@gym-podoch.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Νικόλαος

Τηλέφωνο:  2592044101

FAX : 2592044215

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:04/10/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:343

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη διοργάνωση διδακτικής  εκδρομής στην ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ο Διευθυντής του ΓΥΜΝAΣΙΟΥ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διδακτική επίσκεψη Της Γ΄τάξης του σχολείου στην ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 18/10/2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 18/10/2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 42

?Αριθμός συνοδών καθηγητών:3 (1 αρχηγός + 2 συνοδοι)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: τουριστικό λεωφορείο σύμφωνα με τις κατά νόμο προδιαγραφές

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :ΟΧΙ

?Υπηρεσίες καταλύματος:ΟΧΙ

?Λοιπές υπηρεσίες: ΟΧΙ

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: ΟΧΙ

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων: Μακεδονική Εταιρεια χαρτου

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων  ‘ΟΧΙ

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:00 της 07/10/2016 ημέρα Παρασκευή στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ. και θα ανοιχθούν προς αξιολόγηση την ίδια μέρα και ώρα.

 

 

ΠΟΔΟΧΩΡΙ, 04/10/2016

O Διευθυντής

 

Παπαδόπουλος Νικόλαος

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση