Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

6ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΙΑ ΞΑΝΘΗ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ  

 

 

 

 

6ο ΓΕΛ Καβάλας

Tαχ. Δ/νση: Χρ. Σμύρνης 10

Τ.Κ. 65403 – Πόλη:  Καβάλα

E-mail: mail@6lyk-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Τηλέφωνο: 2512512560

FAX : 2512517570

ΑΡ. Πρωτ.: 2578 / 12-10-2016

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ξάνθη

 

Ο Διευθυντής του 6ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής της Α’, Β’ και Γ΄ Τάξης του Σχολείου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  Καβάλα-Ξάνθη-Καβάλα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 8:30 π.μ.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:00 μ.μ.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: Περίπου 340

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Δεκατρείς (13) / Αρχηγός και 12 Συνοδοί.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής

4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:30 της Τετάρτης 19 Οκτωβρίου 2016 στο γραφείο του Διευθυντή του 6ου ΓΕΛ Καβάλας και θα ανοιχθούν την ίδια μέρα στις 12:30.

 

Καβάλα, 12-10-2016

 O Διευθυντής     

      

Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση