Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΚΙΣΚΕΨΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

3ο ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΣΚΡΑ 11

Τ.Κ. – Πόλη:  65403  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:3gymkava@sch.gr

Πληροφορίες:  ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο:  2510223697

FAX :         2510620845

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    14 /10/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 459

 

 

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση   εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων

                  Ο Διευθυντής   του  3ου   ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ  προκηρύσσει  την  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  με 

              κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για  

              την εκπαιδευτική  επίσκεψη  των μαθητών της  Γ΄ τάξης  του  σχολείου στη Βουλή των Ελλήνων

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

        ?Προορισμός εκδρομής:  ΑΘΗΝΑ

        ?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   07/11/2016 

       ?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:    09/11/2016 

       ?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  41 έως 45  (  23 Αγόρια, 22  Κορίτσια)  

       ?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  Τρεις (3 )  (Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές)

          ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

        ?Μεταφορικό μέσον:  1  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ   με δύο (2) οδηγούς

        ?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

            ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ   ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΥΚΟΛΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

        ?Υπηρεσίες καταλύματος:

        Α. Για τη φιλοξενία των μαθητών απαιτούνται κατά βάση τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια

        Β.  Για τη φιλοξενία των καθηγητών απαιτούνται μονόκλινα

        Γ. Μόνο πρωϊνό

      ?    Επίσκεψεις χώρων-τόπων:

 • ΑΚΡΟΠΟΛΗ
 • ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
 • ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

           Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ  
 2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 4. Αναλυτικά το πρόγραμμα της μετακίνησης.
 5. Όνομα και κατηγορία καταλύματος καθώς και αριθμός δωματίων και κλινών
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

        Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της

              18/10/2016 ημέρα Τρίτη,  στo 3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ  και ν’ ανοιχτούν την ίδια ημέρα.              

               Μέχρι την επομένη του ανοίγματος των προσφορών, η επιλογή του ταξιδιωτικού πρακτορείου που

              θ’ αναλάβει τη διδακτική επίσκεψη στην Αθήνα, θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου :

              http://3gym-kaval.kav.sch.gr                                    ΚΑΒΑΛΑ,  14 /10/2016

                                                                                                         Ο   Διευθυντής  

                                   ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                                                

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση