Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 5ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 5ου ΓΕΛ ΓΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

5ο ΓΕΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση: Παιδικές Κατασκηνώσεις Αγίου Σίλα

Τ.Κ. – Πόλη:  65110 Καβάλα

E-mail:  mail@5lyk-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Ευαγγελία Τσεμπερλή

Τηλέφωνο:  2510244067, 2510244048

FAX :  2510244067

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 891

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση ημερήσιας  εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κομοτηνή

 

 H Διευθύντρια του 5ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής  εκδρομής  της Α’, Β’ και Γ΄ τάξης του Λυκείου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  Καβάλα-Κομοτηνή / Κομοτηνή -Καβάλα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, ώρα 8:30  

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, ώρα 17:00  

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 220

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 9 (Αρχηγός και οκτώ συνοδοί)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών 

 

Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

  • ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  • ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας,

           το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

  1. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
  2. Το συνολικό κόστος της εκδρομής (ή κόστος ανά λεωφορείο).
  3. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή   

           ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

5.        Γενικούς όρους συμμετοχής.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:00, Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 στη Διεύθυνση του σχολείου και θα ανοιχθούν την ίδια ημέρα.

 

 

 

Καβάλα, 19/10/2016

 

 

 

Η Διευθύντρια

Ευαγγελία Τσεμπερλή

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση