Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

3o ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Αμισού 31          

Τ.Κ. – Πόλη: 65403-Καβάλα

E-mail: 3lykkava@sch.gr  

Πληροφορίες: Θεοδωρίδης Δημήτριος                      

Τηλέφωνο: 2510230796

FAX :  2510 230786 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-10-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 963

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση

Πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ' Τάξης στην ΚΡΗΤΗ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ)

 Ο Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ' τάξης

στην ΚΡΗΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ΚΡΗΤΗ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 06-03-2017

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  10-03-2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 78 

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 4 (Αρχηγός εκδρομής και  τρεις συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

?Μεταφορικό μέσο: Αεροπλάνο (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- ΚΡΗΤΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ). Τουριστικά λεωφορεία ΚΑΒΑΛΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- ΚΑΒΑΛΑ και (ΚΡΗΤΗ (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχεία 4* αστέρων κεντρικά στο Ηράκλειο (2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) και στα Χανιά (2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ).

?Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς

     καθηγητές μονόκλινα.

Β) Τιμή με πρωινό

 

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: Αρχηγοί - συνοδοί πρακτορείου  και Ξεναγοί

 

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΚΝΩΣΟΣ – ENYΔΡΕΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΗΣΙ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ - ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΧΑΝΙΑ-ΤΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ

 

                                

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ξενοδοχεία διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.

4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.

5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.

6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.

7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

8. Κάλυψη του αντιτίμου σε χώρους που το απαιτούν.

9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

10.Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση - που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Αλλαγή, κατόπιν συμφωνίας, των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων κατά περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας ( φυσικές καταστροφές, εκλογές κλπ).

Β. Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.

Γ. Μετά το τέλος της εκδρομής θα δοθεί απόδειξη σε κάθε μαθητή ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στο καθένα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή μέχρι την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016,  στις 13:30, στο 3ο ΓΕ.Λ Καβάλας

2. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στο γραφείο του Διευθυντή την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016, στις 11.30.

 3. Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των           γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές, καθώς και η αξιοπιστία στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Καβάλα,25/10/2016

 

O Διευθυντής

Δημήτριος Θεοδωρίδης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση