Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙ -ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:   Αγ. Χριστόφορος

Τ.Κ. – Πόλη:  64001

E-mail:  lyknikis@sch.gr

Πληροφορίες: Σαχινίδης Σ.

Τηλέφωνο: 2592061218

FAX :    2592062220

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25 Οκτωβρίου 2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 353

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στο πλαίσιο διδασκαλίας Ερευνητικών Εργασιών  της Α' και Β' τάξης του Γενικού Λυκείου Νικήσιανης.

 

 Ο Διευθυντής του ΓΕΛ Νικήσιανης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής της Α΄ και Β΄ τάξης του Λυκείου. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Κοκκινοχώρι και Άγιος  Ανδρέας Καβάλας

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, Ώρα: 8.30 π.μ. 

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, Ώρα: 14.00 μ.μ.

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: Πενήντα τέσσερις (54)

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρεις (03), (Ο αρχηγός της εκδρομής και δύο συνοδοί καθηγήτριες).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

 Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

  • Επίσκεψη στο  οινοποιείο Βίβλια Χώρα  στο Κοκκινοχώρι Καβάλας
  • Επίσκεψη σε ελαιοτριβείο στον Άγιο Ανδρέα Καβάλας
  • Επίσκεψη στο Μουσείο Ελιάς στον Άγιο Ανδρέα Καβάλας 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  6. Αλλαγή, κατόπιν συμφωνίας, των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας ( φυσικές καταστροφές, εκλογές κ.λπ.).

 

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους και θα ανοιχθούν μέχρι τις 12:00 π.μ. της 8ης Νοεμβρίου 2016 στο γραφείο του  ΓΕ.Λ Νικήσιανης 

 

Νικήσιανη, 25-10-2016

 

O   Διευθυντής

 

 

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΠΕ04.01

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση