Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ    ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

Τ.Κ. – Πόλη:  64200-

Χρυσούπολη

E-mail: mail@2gym-chrys.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Καποδίστρια Δ.

Τηλέφωνο: 25910-24967

FAΧ:  25910-24967  (815-1400)

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  ­­­­31-10-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 565

      Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές  για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης των μαθητών της  Α΄  τάξης του 2ου Γυμνασίου Χρυσούπολης,  στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων, στους Φιλίππους Καβάλας.

         Η Διευθύντρια του 2ου ΓΥΜΝAΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για τη διδακτική επίσκεψη των μαθητών της  Α΄  τάξης του 2ου Γυμνασίου Χρυσούπολης,  στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων, στους Φιλίππους Καβάλας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Φίλιπποι Καβάλας.

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 08/12/2016 από το 2ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 08/12/2016 στο 2ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 65

? Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4 (1 αρχηγός, 3 συνοδοί)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  1 Τουριστικό λεωφορείο 70 θέσεων  (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει  όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών).

 

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: ΟΧΙ

? Υπηρεσίες καταλύματος: ΟΧΙ

? Λοιπές υπηρεσίες: ΟΧΙ.

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος του λεωφορείου.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

            Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:00 της 04/11/2016, ημέρα Παρακευή, στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. Και θα ανοιχθούν προς αξιολόγηση την ίδια ημέρα και ώρα.

 

 

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ,  31/10/2016

Η Διευθύντρια

 

Καποδίστρια Δήμητρα

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση