Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

                       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ

ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tαχ. Δ/νση: Τ.Θ. 150

Οδός: Θράκης 10

Τ.Κ. 64200 – Πόλη:  Χρυσούπολη

E-mail: mail@lyk-chrys.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Κούρτης  Χρήστος

Τηλέφωνο 2591024197

FAX : 2591025097

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-11-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:551

 

      

ΘΕΜΑ:     «Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής με κλειστές προσφορές.»

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Χρυσούπολης προκηρύσσει την διεξαγωγή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/02-12-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής εξαήμερης εκδρομής της  Γ’τάξης του σχολείου μας  στη Βουδαπέστη.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Βουδαπέστη (5 διανυκτερεύσεις στην Βουδαπέστη)

    Και  Μονοήμερη εκδρομή στη Βιέννη.

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Δευτέρα  6 Μαρτίου 2017

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Σάββατο 11 Μαρτίου  2017

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών 81±(40 Αγόρια, 41 Κορίτσια)

? Αριθμός συνοδών καθηγητών: έξι (6) (4 άνδρες, 2 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και 5 συνοδοί καθηγητές)

Το Πρόγραμμα της εκδρομής θα συμφωνηθεί ανάμεσα στο σχολείο και το τουριστικό γραφείο αφού λάβουμε υπόψη αυτά που θα μας προτείνετε στις προσφορές σας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον: Αεροπλάνο (πτήση κατά το δυνατόν με μια αξιόπιστη αεροπορική εταιρίακαθώς  και2 τουριστικά λεωφορεία  (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ  ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών) για  τις μετακινήσεις στο  εξωτερικό όπως επίσης και για την μεταφορά μας στο αεροδρόμιο και επιστροφή μέσα στα επιτρεπόμενα από την νομοθεσία χρονικά όρια.

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 4****.

? Υπηρεσίες καταλύματος: ημιδιατροφή (μπουφές). Δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα χωρίς ράντζο για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές.

? Λοιπές υπηρεσίες: 2 ξεναγoί

          ?Λοιπές υπηρεσίες : Α) Πρόσθετη υπηρεσία: Αρχηγοί - συνοδοί      πρακτορείου  και Ξεναγοί

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά γραφεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Ξεχωριστές προσφορές αναλυτικά και με σαφήνεια για τους τρόπους μετακίνησης.
 2. Όνομα και κατηγορία καταλύματος , αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 3. Όνομα αεροπορικής εταιρείας (όπου προβλέπεται).
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 5. Αναλυτικά το προγραμμάτων μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα. Η είσοδος στα μουσεία – αρχαιολογικούς χώρους, που έχουν αναφερθεί, πρέπει να προγραμματιστεί υποχρεωτικά.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 7. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
 8. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 9. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 10. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου και, εφ όσον χρειάζεται, επείγουσα αερομεταφορά.
 11. Κάλυψη του αντιτίμου σε χώρους που το απαιτούν (έξοδα μουσείων κ.λ.π.)
 12. Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων ή ηλεκτρονική διεύθυνση όπου αναφέρονται οι πληροφορίες και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.
 13. Το πρακτορείο με την προσφορά ξενοδοχείου θα πρέπει να προσκομίζει αποδεικτικό προ-κράτησης - διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.
 14. Θα αναφέρεται ο αριθμός FREE εισιτηρίων για τους μαθητές πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.
 15. Τυχόν προσφορά άλλων δωρεάν παροχών θα προσμετρηθεί κατά την αξιολόγηση των προσφορών.
 16. Μετά το τέλος της εκδρομής θα δοθεί απόδειξη σε κάθε μαθητή ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στον καθένα.
 17. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση - που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του.
 18. Αλλαγή, κατόπιν συμφωνίας, των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας ( φυσικές καταστροφές, εκλογές κλπ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο διαγωνισμός δεν είναι μειοδοτικός αλλά βασίζεται σε ποιοτικά κριτήρια που       ζητούνται από τη Σχολική μας Μονάδα (εμπειρία γραφείων-παρεχόμενες υπηρεσίες)

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ή με νόμιμο αντιπρόσωπό σας την Τετάρτη 16-11-2016 και ώρα 11.30 π.μ., στο ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με faχ. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 12:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας.

Παρακαλούνται τα τουριστικά γραφεία που θα δώσουν προσφορές να έχουν έγγραφες εγγυήσεις για κρατήσεις θέσεων σε αεροπλάνα

Χρυσούπολη 4-11-2016

Ο Διευθυντής

Κούρτης Χρήστος

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση