Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ      6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ     Tαχ. Δ/νση: Τέρμα Αργυροκάστρου

Τ.Κ. – Πόλη: 65404 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:mail@6gym-kaval.kav.sch.grΑυτήηδιεύθυνσηηλεκτρονικούταχυδρομείουπροστατεύεταιαπόκακόβουληχρήση. Χρειάζεταιναενεργοποιήσετετην Javascript γιανατηδείτε.

Πληροφορίες: Αναγνωστοπούλου Ευαγγελία

Τηλέφωνο: 2510 243887

FAX : 2510 243829

                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 403

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής.

Η Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη

διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Αθήνα 

?Ημέρα και Τόπος και Ώρα Αναχώρησης εκδρομής: Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017, 7:00 από το ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

?Ημέρα και Τόπος και Ώρα Επιστροφής εκδρομής:Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017, 22:00 στο ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών-τριών: 70

?Αριθμός συνοδών καθηγητών: τέσσερις (4) (Αρχηγός εκδρομής και τρεις συνοδοί καθηγητές).

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:

α) Αεροπλάνο από Καβάλα προς Αθήνα και από Αθήνα προς Καβάλα. Δύο (2) Τουριστικά λεωφορεία για την μεταφορά των μαθητών (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται  οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών:

1) από το ΤΕΙ Καβάλας προς το αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος»

2) από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» προς το ξενοδοχείο στην Αθήνα

3) προς και από τους χώρους επίσκεψης μέσα στην Αθήνα

4) από το ξενοδοχείο προς το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

5) από το αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» προς το ΤΕΙ Καβάλας    

β) Αεροπλάνο από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα και από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Δύο (2) Τουριστικά λεωφορεία για την μεταφορά των μαθητών (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται  οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών:

1) από το ΤΕΙ Καβάλας προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

2) από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» προς το ξενοδοχείο στην Αθήνα

3) προς και από τους χώρους επίσκεψης μέσα στην Αθήνα

4) από το ξενοδοχείο προς το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

5) από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» προς το ΤΕΙ Καβάλας  

γ) Δύο (2) Τουριστικά λεωφορεία για την μεταφορά των μαθητών (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται  οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών:

Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 μ. μ. της 10 Νοεμβρίου 2016 στο 6ο Γυμνάσιο Καβάλας. Η ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών είναι η ίδια με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

Καβάλα, 04/11/2016

Η Διευθύντρια

Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση