Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: Ποδοχώρι

Τ.Κ. – Πόλη:  Καβάλας

E-mail:mail@lyk-podoch.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Θ.Χαριζάνης

Τηλέφωνο: 2592044941 

FAX :    2592044441

Έδρα: Ποδοχώρι

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: 8-11-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 206/Φ23.3

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης με μεταφορικό μέσο

 Ο Διευθυντής  του ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης των μαθητών όλων των τάξεων του ΓΕΛ Ποδοχωρίου στην Καβάλα, στο πλαίσιο των μαθημάτων Φυσικής και Αρχαίων Ελληνικών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Καβάλα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 24-11-2016 ώρα 8.00

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Πέμπτη 24-11-2016 ώρα 13.30

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 97

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερις (Αρχηγός εκδρομής και  τρεις συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Δύο (2) τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Λοιπές υπηρεσίες

 Επίσκεψεις χώρων-τόπων: Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας, Έκθεση Αρχαίων Ελληνικών εφευρέσεων και μουσικών οργάνων

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού.
  6. Αναλυτική το πρόγραμμα των μετακινήσεων.

 

  • Το τουριστικό γραφείο έχει την υποχρέωση να εκδώσει μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν στο ΓΕΛ Ποδοχωρίου σε κλειστούς φακέλους με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οργανώνονται πολλές μετακινήσεις μαθητών και τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού είναι επιφορτισμένα και με άλλα καθήκοντα πέραν των διοικητικών τους υποχρεώσεων. Η προθεσμία κατάθεσης είναι μέχρι τις 15/11/2016 και ώρα 12 το μεσημέρι. Οι προσφορές θα ανοιχθούν την άλλη μέρα στο ΓΕΛ Ποδοχωρίου, στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής. Ο διαγωνισμός δεν είναι μειοδοτικός.

Ποδοχώρι, 8/11/2016

        Ο  Διευθυντής                                                     Χαριζάνης Θεόδωρος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση