Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥΔΙΑ -ΦΙΛΙΠΠΟΙ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

…………………………..

 

Tαχ. Δ/νση:    ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ  4

Τ.Κ. – Πόλη:  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail: 4gymkava@sch.gr 

Πληροφορίες: Ε. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Τηλέφωνο: 2510229556

FAX :             2510225501

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  8-11-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 338

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  την  επίσκεψη  της  Γ΄ τάξης στους: ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ   ΦΙΛΙΠΠΩΝ  ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟ  ΑΓ.  ΛΥΔΙΑΣ          

 Ο Διευθυντής  του  4ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με    κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την  εκπαιδευτική  επίσκεψη  της  Γ΄  τάξης  στους  ΑΡΧ ΧΩΡΟΣ  ΦΙΛΛΙΠΩΝ   ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟ  ΑΓ.  ΛΥΔΙΑΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:   ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ  ΦΙΛΙΠΠΩΝ- ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟ  ΑΓ. ΛΥΔΙΑΣ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   ΤΡΙΤΗ  13-12-2016          και  ώρα  10.30

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:    ΤΡΙΤΗ  13-12-2016          και  ώρα  14.00

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 50 (26 Αγόρια, 24 Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: ΤΡΙΣ (03) (2 άνδρας,1 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και  2 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:      ΕΝΑ  (01)  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

?Περιοχή : ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ  ΦΙΛΙΠΠΩΝ- ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟ  ΑΓ. ΛΥΔΙΑΣ

 

 

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνη
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Αναλυτικά το πρόγραμμα της  μετακίνησης.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομής.
  6.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

         Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους

           

         μέχρι τις 11.00 π.μ.  της   ΔΕΥΤΕΡΑΣ   21-11-2016 στο  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΟΥ  Δ/ΝΤΗ  ΤΟΥ  4ου  

 

         ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

        Οι προσφορές  θα  ανοιχθούν,    θα  αξιολογηθούν  από  την επιτροπή  μέχρι  την

 

        12.00 π.μ    και  θα  ενημερωθούν  όλοι  οι  συμμετέχοντες  στη  διαδικασία.

Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των

 γραφείων στις  σχολικές εκδρομές,  η αξιοπιστία και  η φερεγγυότητα στις

           παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

 

 ΚΑΒΑΛΑ  08/11/2016

 

 

O  Διευθυντής

 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση