Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ                   

Τ.Κ. – Πόλη:  64006-

ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ

E-mail: mail@gym-n-karval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Ιωάννης

Τηλέφωνο:     2510-316500

FAX :          2510-620853 (815-1400)

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:08-11-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  Διδακτικής Επίσκεψης στην συνοικία Παναγία Καβάλας

        Ο Διευθυντής του ΓΥΜΝAΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την διδακτική επίσκεψη της Α’ τάξης στην Παναγία Καβάλας στα πλαίσια του προγράμματος του ΚΠΕ Φιλίππων «Παναγία :Μια γειτονιά ,ένας κόσμος, χιλιάδες μυστικά»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Παναγία Καβάλας

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 6/12/2016 από εκκλησία Αγίου Γρηγορίου Νέας                Καρβάλης

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 6/12/2016 στην εκκλησία Αγίου Γρηγορίου Νέας Καρβάλης

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 27

?Αριθμός συνοδών καθηγητών: 2 (1 αρχηγός, 1 συνοδός)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Ένα (1) Τουριστικό λεωφορείο σύμφωνα με τις κατά νόμο προδιαγραφές

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: ΟΧΙ

?Υπηρεσίες καταλύματος: ΟΧΙ

?Λοιπές υπηρεσίες: ΟΧΙ

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: ΟΧΙ

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων: Συνοικία Παναγίας, Κάστρο

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:  ΟΧΙ

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος του ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου

     Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της 12/11/2016, ημέρα Παρασκευή, στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ και θα ανοιχθούν προς αξιολόγηση την ίδια ημέρα και ώρα.

 

 

ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ, 08/11/2016

O Διευθυντής

α/α

Παπαγεωργίου Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση