Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

 

Tαχ. Διεύθυνση : ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ

Τ.Κ. – Πόλη: 64004, ΘΑΣΟΣ

E-mail:   mail@gym-thasou.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Θεοχαρίδης Ι. Θεοχάρης

Τηλέφωνο  :  259322196

FAX :    2593023708

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09-11-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 346

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης στη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

 

 Ο Διευθυντής  του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης  στην  ΒΟΥΛΗ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ της Γ τάξης του Γυμνασίου Λιμένα Θάσου .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 • Προορισμός εκδρομής                        : ΑΘΗΝΑ
 • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής : Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016
 • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής             : Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016
 • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών        : 53 (23 Αγόρια, 30 Κορίτσια)
 • Αριθμός συνοδών  καθηγητών                        : 3 (τρεις)  (Αρχηγός και  2 συνοδοί)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Μεταφορικό μέσον:  Ferry Boat και Τουριστικό λεωφορείο με όλες τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για την ασφαλή μετακίνηση μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών.

2. Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 3* και άνω στην Αθήνα για 2 ημέρες Ξενοδοχείο ανάλογου επιπέδου στην Θεσσαλονίκη για 1 ημέρα

3. Υπηρεσίες καταλύματος:

 • Για τη φιλοξενία των μαθητών, δίκλινα ή  –  κατ εξαίρεση όπου δεν γίνεται διαφορετικά εξαιτίας του αριθμού των μαθητών –  τρίκλινα δωμάτια, (για τα τρίκλινα δωμάτια, απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη 3 κανονικών κλινών και όχι κλινών εκστρατείας ή ανάλογων πρόχειρων κατασκευών), για τους συνοδούς 3 μονόκλινα.
 • Μόνο πρωινό.

4. Λοιπές υπηρεσίες :

 • Πρόσθετη υπηρεσία : Ξεναγός, εκπρόσωπος του Τουριστικού Γραφείου συνεχώς μαζί με την εκδρομή.

5. Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

 • Βουλή των Ελλήνων
 • Ακρόπολη – Μουσείο Ακροπόλεως
 • Επιλεγμένη Θεατρική παράσταση
 • Μουσεία ή περιοδικές εκθέσεις αναλόγως των διαθέσιμων ημερομηνιών

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος, χωρίς ημιδιατροφή,  ακριβή αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής – επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. Αναλυτικά τα έξοδα του προγράμματος που καλύπτονται αλλά και εκείνων που δεν καλύπτονται από την προσφορά. 
 9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για όλους τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου (αναλυτική αναφορά).
 10. Κάθε άλλη πρωτοβουλία, προσφορά ή καινοτομία του γραφείου που θα μπορούσε να συνυπολογιστεί στην θετική αξιολόγηση της εκδρομής.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους  ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, μέχρι τις 12. 00 το μεσημέρι της Τρίτης 15 Νοεμβρίου 2016,  στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Λιμένα Θάσου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των φακέλων και η αξιολόγηση των προσφορών.

 

Θάσος, 09-11-2016

 

 

O Διευθυντής

Θεοχαρίδης Ι. Θεοχάρης

 

  

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση