Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΜΟΝΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

1ο ΕΠΑ.Λ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΝΤΑ 5    

Τ.Κ.:64200        

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ       

E-mail: mail@1epal-chrys.kav.gr 

Πληροφορίες: κ. Πετρούση Σ.

Τηλέφωνο: 25910 22626 

FAX : 2591025430   

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:09/11/2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 857

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης.

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011 τ. Β΄) για την  διοργάνωση διδακτικής  επίσκεψης της Β και Γ τάξης του τομέα , Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Μονή Νικητών   ( Μακρυχώρι Νέστου).

?Ημέρα Αναχώρησης διδακτικής επίσκεψης: 29/11/2016.

?Ημέρα Επιστροφής διδακτικής επίσκεψης:  29/11/2016.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 19

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 2  (Αρχηγός εκδρομής και 1 συνοδός καθηγητής).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Ένα (1) Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Λοιπές υπηρεσίες

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων:  Μακρυχώρι Νέστου.

  • Μονή Νικητών.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνη.ς
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. 5.    Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00μ.μ , τη Τρίτη 15/11/2016 στο 1Ο ΕΠΑ.Λ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 12:30μ.μ

                                                                                          Χρυσούπολη: 09/11/2016

                                                                                                  O   Διευθυντής

                                                                                                Πετρούσης Σωτήριος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση