Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Δημοσθένους 17

Τ.Κ. – Πόλη:    65404-Καβάλα

E-mail:  7gymkava@sch.gr 

Πληροφορίες:
Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Τηλέφωνο:  2510242220

FAX :    2510242214

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/11/2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1217

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη

Η Διευθύντρια του 7ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης των μαθητών της Α΄ τάξης και της Β΄  τάξης στη Θεσσαλονίκη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:

? Προορισμός εκδρομής: Θεσσαλονίκη

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 116

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Επτά (7)  (2 αρχηγοί εκδρομής και  5 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

? Μεταφορικό μέσον:  Τρία (3) τουριστικά λεωφορεία (1 λεωφορείο 56 τουλάχιστον θέσεων
και 2 λεωφορεία 50 θέσεων)
τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

? Λοιπές υπηρεσίες :

Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

  • Θεματικό πάρκο και Μουσείο στο χώρο της ΔΕΘ (το 1 λεωφορείο των 56 θέσεων)
  • Κέντρο Διάδοσης Επιστημών «ΝΟΗΣΙΣ» (τα 2 λεωφορεία των 50 θέσεων)

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο
  6. Απόδειξη πληρωμής χωριστά για κάθε μαθητή.

Οι προσφορές θα πρέπει αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους (όχι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της  14ης  Νοεμβρίου 2016 στο γραφείο του 7ου Γυμνασίου Καβάλας.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι της 14ης  Νοεμβρίου 2016.

 

Καβάλα 9/11/2016

Η Διευθύντρια

 Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση