Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

3o ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Αμισού 31          

Τ.Κ. – Πόλη: 65403-Καβάλα

E-mail: 3lykkava@sch.gr  

Πληροφορίες: Θεοδωρίδης Δημήτριος                      

Τηλέφωνο: 2510230796

FAX :  2510 230786 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-11-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1002

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ)

Β΄ ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

 

Ο Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων) της Β΄ ΤΑΞΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  Αθήνα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής09-02-2017

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   11-02-2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  74

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:          (Αρχηγός εκδρομής και  3 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσο: 2 τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο 4* αστέρων κεντρικό στην Αθήνα

 

?Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β) πρωινό

 

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: Αρχηγού - συνοδού πρακτορείου2 Ξεναγoί

 

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

     Επίσκεψη στη Βουλή

     Επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη και το νέο αρχαιολογικό μουσείο της  

     Ακρόπολης

     Επίσκεψη Μοναστηράκι, Πλάκα, Θησείο, Αρχαία Αγορά.

     Επίσκεψη στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.

4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.

5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.

6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.

7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

8. Κάλυψη του αντιτίμου σε χώρους που το απαιτούν.

9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή μέχρι τις 13:30 της 15ης Νοεμβρίου 2016 στο 3ο ΓΕ.Λ Καβάλας

2. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στο γραφείο του Διευθυντή την 16η Νοεμβρίου 2016, στις 09.00.

 3. Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των           γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές, καθώς και η αξιοπιστία στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

 

Καβάλα,10/11/2016

 

O Διευθυντής

Δημήτριος Θεοδωρίδης

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση