Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: Λιμένας

Τ.Κ. – Πόλη: 64004

E-mail: mail@lyk-thasou.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Κώτση Αρετή

Τηλέφωνο:  2593022707

FAX :  2593023707

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/11/2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1156

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση εκπαιδευτικής μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη. 

Η Διευθύντρια του ΓΕΛ Λιμένα Θάσου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη. 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 Προορισμός εκδρομής:  Θεσσαλονίκη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  Παρασκευή 16-12-2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   Δευτέρα 19-12-2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 11

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 4 (2 Αρχηγοί εκδρομής και  2  συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

? Μεταφορικό μέσο: Μετάβαση από Λιμένα – Κεραμωτή  με πλοίο  και από Κεραμωτή - Θεσσαλονίκη  οδικώς με λεωφορείο. Επιστροφή οδικώς από Θεσσαλονίκη – Κεραμωτή με λεωφορείο και από Κεραμωτή – Λιμένα με πλοίο.

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο 4 ή 5  Αστέρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την φιλοξενία των μαθητών σε ενιαίο κτήριο (όχι bungalows) (αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο).

 

 ? Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη διαμονή των μαθητών ζητούνται ένα (1) δίκλινο και τρία (3) τρίκλινα δωμάτια χωρίς ράντζο   

 και για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς μονόκλινα.

 

 ?Λοιπές υπηρεσίες:

 

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

1η Καθημερινές μετακινήσεις των μαθητών στους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις.

2η Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και επισκέψεις σε Μουσεία σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Καθημερινές διαδρομές από και προς το ξενοδοχείο και μετακινήσεις των μαθητών στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις με  λεωφορείο  άριστης κατάστασης, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο σχολείο όλο το 24ωρο.

Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται:  γ) Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  δ) Ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό Π.Δ., ε) Πεπειραμένος συνοδός του γραφείου και στ) Φ.Π.Α.

Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  6. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  7. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής μετακίνησης το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει να εκδίδει στο όνομα του Σχολείου πρωτότυπο τιμολόγιο για όλο το ποσό που του έχει καταβάλει το Σχολείο συνοδευόμενο με εξοφλητική απόδειξη σε περίπτωση που γράφει το τιμολόγιο «επί πιστώσει». Στην περίπτωση που το τιμολόγιο γράφει «εξωφλήθη» δεν χρειάζεται απόδειξη εξόφλησης. Τα στοιχεία του τιμολογίου θα δίδονται από τον Διευθυντή του σχολείου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της 15ης Νοεμβρίου 2016 (Τρίτη)στο ΓΕΛ Λιμένα Θάσου. Καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή με φάξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα (15/11/2015) στις 13:15.
  2. Κατά τον διαγωνισμό θα ληφθεί υπόψη τόσο η εμπειρία των γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές όσο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

 

Λιμένας, 11/11/2015 

Η Διευθύντρια

Αρετή Κώτση

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση