Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Δημοσθένους 17 

Τ.Κ. – Πόλη:65404 ΚΑΒΑΛΑ         

E-mail: mail@2lyk-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Λυμπεράκης Δ.

Τηλέφωνο: 2512512565

FAX :    2512512564

 

 

Ημερομηνία:15/11/2016

Αριθ. Πρωτ :

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ξάνθη

 Ο Διευθυντής του 2ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)  για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ξάνθη.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Ξάνθη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 09-12-2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή 09-12-2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 265

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 10 ( δέκα) , (Αρχηγός εκδρομής και εννιά  (09) συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  06 (έξι) τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία  προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λ.π.)) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Οχι

 

 Επισκέψεις χώρων-τόπων

  • Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης
  • Πολυτεχνείο Ξάνθης
  • Εμπορικό κέντρο Ξάνθης

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής ανά λεωφορείο  για τη διαδρομή Καβάλα- Ξάνθη- Καβάλα
  4. Αναλυτικά το πρόγραμμα της  μετακίνησης.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της Τρίτης 22/11/2016 στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου. Το άνοιγμα και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την παραπάνω ημέρα και ώρα 12.30 μ.μ.. Ο διαγωνισμός δεν είναι μειοδοτικός

 

 

Καβάλα, 15/11/2016

Ο   Διευθυντής

Λυμπεράκης Δημήτριος

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση