Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση:   ΠΟΔΟΧΩΡΙ

Τ.Κ. 64008– Πόλη:-Μουσθένη

E-mail:

mail@gym-podoch.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Νικόλαος

Τηλέφωνο:  2592044101

FAX : 2592044215

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:16/11/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 367

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στην γεωπονική σχολή του ΑΠΘ στη ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Διευθυντής του ΓΥΜΝAΣΙΟΥ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διδακτική επίσκεψη της Γ΄ τάξης του σχολείου στη γεωπονική σχολή του ΑΠΘ  στη Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:Θεσ/νικη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 02/12/2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 02/12/2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 54

?Αριθμός συνοδών καθηγητών:3

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: 1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :ΟΧΙ

?Υπηρεσίες καταλύματος:ΟΧΙ

?Λοιπές υπηρεσίες: ΟΧΙ

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: ΟΧΙ

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων:

  • Γεωργική Σχολή του ΑΠΘ στη Θέρμη Θες/νικης

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων  ‘ΟΧΙ

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
  4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:00 της 18/11/2016 στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΟΙΧΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

 

 

ΠΟΔΟΧΩΡΙ, 16/11/2016

O Διευθυντής

 

Παπαδόπουλος Νικόλαος

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση