Επιστροφή / Eκτύπωση

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 6ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

6ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Χρυς. Σμύρνης 10

Τ.Κ. – Πόλη: 65403 Καβάλα

E-mail:mail@6lyk-kaval.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Τηλέφωνο: 2512512560

FAX : 2512517570 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-11-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 2661

Επαναπροκήρυξη ως προς τον αριθμό μαθητών – συνοδών (16-11-2016)

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση

εκπαιδευτικής  εκδρομής στην Αθήνα στο πλαίσιο της επίσκεψης

στη Βουλή των Ελλήνων

 Ο Διευθυντής του 6ου Γενικού Λυκείου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής  εκδρομής των μαθητών της Β΄  τάξης στην Αθήνα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  ΑΘΗΝΑ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:     Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: Ογδόντα (80) +-5

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερεις (4) (Αρχηγός εκδρομής και  τρεις συνοδοί καθηγητές) 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Δυό (02) τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, έγγραφα καταλληλόλητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 4* και 5* αστέρων κατά προτίμηση στην περιοχή της Ακρόπολης ή του Συντάγματος.

 ?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β)  Μόνο πρωινό.

Γ) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

 • Βουλή των Ελλήνων (Σάββατο δύο ομάδες από 14:00 έως 16:00)
 • Βυζαντινό Μουσείο (Κυριακή 10:00)

Β) Παρακολούθηση εκδηλώσεων: Θεατρική παράσταση – Μουσική παράσταση

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Συνοδός του Τουριστικού Γραφείου.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 5. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 7. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων για κάθε ημέρα.
 8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 10. Απόδειξη πληρωμής χωριστά για κάθε μαθητή.
 11. Αριθμός δωρεάν συμμετοχών (FREE) μαθητών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι τις 12:00 μ.μ. της Δευτέρας 21 Νοεμβρίου 2016 στο 6ο ΓΕ.Λ Καβάλας. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την ίδια μέρα στις 12:30 μ.μ.

2. Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές, καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

                                                                Καβάλα, 03/11/2016

O Διευθυντής

 

                                Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση