Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΕΟΓΑΛ -ΟΝΕΙΡ ΔΡΑΜΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

1o ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση:    Φρ. Παπαχρηστίδη 182

Τ.Κ. – Πόλη:  64100 - Ελευθερούπολη

E-mail:mail@1epal-elefth.kav.sch.gr

Πληροφορίες: 6974 407670

Τηλέφωνο:  2592022310

FAX :    2592022310

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 760

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης.

 Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ Ελευθερούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με

 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση ημερήσιας διδακτικής επίσκεψης

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: «ΝΕΟΓΑΛ-ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑ»

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 ώρα 08:30 π.μ.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Τρίτη 13Δεκεμβρίου 2016 ώρα 13:35 μ.μ

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 47…..(…33 Αγόρια,…14… Κορίτσια)

? Τμήματα: Γ ΄Ηλεκτρολόγων,  Β΄ Ηλεκτρολόγων,  Γ΄ Οικονομίας Διοίκησης,        

      Β΄Οικονομίας  Διοίκησης,  Γ Τουριστικών

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρεις…(3) (2 άνδρες,…1 γυναίκα) (Αρχηγός εκδρομής και  …2… συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο  52 θέσεων (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

 

 ?Λοιπές υπηρεσίες :

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 13:00 της Τρίτης, 22/11/2016   στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου.

 

Ελευθερούπολη,  16/11/2016

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

Ματζάνας Εμμανουήλ

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση