Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Γ. Κίτσου 57

Τ.Κ. – Πόλη: 65302 Καβάλα

E-mail:mail@1lyk-kaval.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Κώστας Αθανάσιος

Τηλέφωνο:  2510223523

FAX :  2510223588

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-11-2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 599

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση Πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ' Τάξης  στην Κρήτη

Ο Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Καβάλας και ο Διευθυντής του Μουσικού Λυκείου Καβάλας προκηρύσσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος με 
κλειστές  προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 Προορισμός εκδρομής:  Κρήτη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  Δευτέρα 13-03-2017

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   Παρασκευή 17-03-2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 109 (εκατόν εννέα), 87 του 1ου ΓΕΛ και 22 του Μουσικού.

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: από το 1ο ΓΕΛ : 4 (1 Αρχηγός εκδρομής και  3  συνοδοί καθηγητές) και από το Μουσικό: 2 (1 Αρχηγός και ένας συνοδός καθηγητής)
Σύνολο: 6

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΚΡΗΤΗ

? Μεταφορικό μέσο: Μετάβαση από Καβάλα – Θεσσαλονίκη  με δύο λεωφορεία και Θεσσαλονίκη Κρήτη αεροπορικώς . Επιστροφή από Κρήτη για Θεσσαλονίκη αεροπορικώς και Θεσσαλονίκη - Καβάλα οδικώς με δύο λεωφορεία.

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο 4 ή 5  Αστέρων για 2 (δύο) διανυχτερεύσεις στο Ηράκλειο και 2 (δύο) στα Χανιά.

 Το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την φιλοξενία των μαθητών σε ενιαίο κτήριο (όχι bungalows) (αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο).

 ? Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη διαμονή των μαθητών ζητούνται τρίκλινα δωμάτια χωρίς ράντζο   

    και για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς μονόκλινα.

Β) Πρωινό και ημιδιατροφή

 ?Λοιπές υπηρεσίες:

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: 2 Ξεναγοί

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

1η Κνωσός – Φαιστός

2η Ρέθυμνο – Σπιναλόγκα

3η Άγιο Νικόλαο - Ελούντα

Καθημερινές διαδρομές από και προς το ξενοδοχείο και μετακινήσεις των εκδρομέων στο Ηράκλειο (εκδρομές - νυκτερινές έξοδοι) με δύο λεωφορεία άριστης κατάστασης, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο σχολείο όλο το 24ωρο.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: α) Έξοδα για μουσεία και αμοιβή ξεναγών, β) Φόρους αεροδρομίων, γ) Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επείγουσα αερομεταφορά, δ) ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό Π.Δ., ε) πεπειραμένο συνοδό του γραφείου και στ) Φ.Π.Α.

Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 8. Κάλυψη του αντιτίμου σε χώρους που το απαιτούν.
 9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Με την ολοκλήρωση της εκδρομής το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει να εκδίδει στο όνομα του Σχολείου πρωτότυπο τιμολόγιο για όλο το ποσό που του έχει καταβάλει το Σχολείο συνοδευόμενο με εξοφλητική απόδειξη σε περίπτωση που γράφει το τιμολόγιο «επί πιστώσει». Στην περίπτωση που το τιμολόγιο γράφει «εξοφλήθη» δεν χρειάζεται απόδειξη εξόφλησης. Τα στοιχεία του τιμολογίου θα δίδονται από τον Διευθυντή του σχολείου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. 1.      Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της 28ης Νοεμβρίου 2016 (Δευτέρα) στο 1ο ΓΕ.Λ Καβάλας. Καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή με φάξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα (28/11/2016) στις 12:15.
 2. 2.      Δεκτές θα γίνονται προσφορές και με ημερομηνίες διαφορετική από την αναγραφόμενη (μετά τις 27/2/2017 και εκτός του χρονικού διαστήματος 18 έως 26 Μαρτίου 2017).
 3. 3.      Κατά τον διαγωνισμό θα ληφθεί υπόψη τόσο η εμπειρία των γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους όσο και η καλύτερη προσφερόμενη τιμή.  

 

Καβάλα, 21/11/2016 

O Διευθυντής

Κώστας Αθανάσιος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση