Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

           
     
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΕΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.  ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΥΜΝ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

64012 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ

Πληροφορίες: Αρσένη Κ.

Τηλέφωνο: 2510 391455

 
   

Aμυγδαλεώνας   23/11/2015

 Αρ. Πρωτ.: 217

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση  εκδρομής με μετακίνηση στην Ονειρούπολη Δράμας»

 

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Αμυγδαλεώνα προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση επίσκεψης στην Ονειρούπολη  και Μυλοπόταμο Δράμας για τις  Α’, Β’ και  Γ’ τάξεις του Γυμνασίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής:  Αμυγδαλεώνας –Μυλοπόταμος - Δράμα - Αμυγδαλεώνας

? Ημέρα Αναχώρησης:  Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 8:30 π.μ.

? Ημέρα Επιστροφής: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 140 από τους 177 μαθητές/τριες

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Έξι (6) (Αρχηγός εκδρομής και  πέντε συνοδοί καθηγητές)

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 ?  Γενικοί όροι συμμετοχής στην εκδρομή

Α)  Έκδοση απόδειξης πληρωμής ξεχωριστά σε κάθε γονέα

Β)  Επιστροφή χρημάτων σε μαθητή ο οποίος λόγω ασθενείας αποδεδειγμένης από νοσοκομείο δεν δύναται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική επίσκεψη

Γ)   Αναφορά του αριθμού των ελεύθερων συμμετοχών μαθητών (free), εκτός των συνοδών καθηγητών

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής

4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο με κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι τις 11:00, Παρασκευή  2 Δεκεμβρίου 2016 στη Διεύθυνση του σχολείου. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα και ώρα.

 

 

                                                                                            Η Διευθύντρια

 

 

 

 

                                                                                          Αρσένη Κυριακή

                                                                        

                                                                                          Φυσικής Αγωγής

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση