Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Tαχ. Δ/νση: Τ.Θ. 1200

Οδός: Θράκης 10

Τ.Κ. – Πόλη 64200 χρυσούπολη

E-mail:mail@lyk-chrys.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Κούρτης  Χρήστος

Τηλέφωνο 2591024197

FAX : 2591025097

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:23-11-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:577

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο μουσείο κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.  

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Χρυσούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο μουσείο κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Θεσσαλονίκη (μουσείο κινηματογράφου).

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 19 Δεκεμβρίου 2016

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 19 Δεκεμβρίου 2016

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών 49 (30 Αγόρια, 19 Κορίτσια)

? Αριθμός συνοδών καθηγητών: τέσσερεις  (3) (1 άνδρες, 2 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές) 

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον: 1 τουριστικό λεωφορείο  με έναν (1) οδηγό  (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών)

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :-.

? Υπηρεσίες καταλύματος:-.

? Λοιπές υπηρεσίες :

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση (προαιρετική και να αναγράφεται ξεχωριστά)   που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 την Τετάρτη, 30-11-2016 στο ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ και οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 12:30 της ίδιας ημέρας.

Χρυσούπολη 23/11/2016

O Διευθυντής

Κούρτης Χρήστος

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση