Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

3ο ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΣΚΡΑ 11

Τ.Κ. – Πόλη:  65403  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:3gymkava@sch.gr

Πληροφορίες:  ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο:  2510223697

FAX :         2510620845

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    25 /11/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 518

 

 

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση   διδακτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη

                  Ο Διευθυντής   του  3ου   ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ  προκηρύσσει  την  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  με 

              κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για  

              τις διδακτικές  επισκέψεις   μαθητών των  Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων  του  σχολείου στη Θεσσαλονίκη .

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

        ?Προορισμός επίσκεψης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

        ?Ημέρα Αναχώρησης:   20/12/2016  ημέρα Τρίτη ώρα 08:00 από τον Δημοτικό Κήπο Καβάλας

       ?Ημέρα Επιστροφής  :    20/12/2016  ημέρα Τρίτη  ώρα 16:00 στον Δημοτικό Κήπο Καβάλας

       ?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  284 ( με πιθανότητες αλλαγής )  ( 86 για το Πολεμικό Μουσείο και

                                                                        198 για το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών )

       ?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:   Τέσσερις ( 4 ) (αρχηγός εκδρομής και 3 συνοδοί καθηγητής) για

                                                                   την επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο και οκτώ ( 8 ) ( αρχηγός και

                                                                   7 συνοδοί  καθηγητές στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών )  

                                                                    Σύνολο ( 12 )  συνοδοί.

          ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

        ? Μεταφορικό μέσον:   6 ή 5   ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ   ( τα οποία θα  πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες

                από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές  - έγγραφα   καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ., ώστε

                να τηρούνται οι όροι  ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών – μαθητριών και εκπαιδευτικών ).

              Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:    

1)      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

2)       Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

3)      Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού

4)      Το συνολικό κόστος της εκδρομής

5)      Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

6)      Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο      

        Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της

              29/11/2016 ημέρα Τρίτη,  στo 3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ  και ν’ ανοιχτούν την ίδια ημέρα.              

               Μέχρι την επομένη του ανοίγματος των προσφορών, η επιλογή του ταξιδιωτικού πρακτορείου που

              θ’ αναλάβει τις διδακτικές επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη, θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου :

              http://3gym-kaval.kav.sch.gr                                    ΚΑΒΑΛΑ,  25 /11/2016

                                                                                                         Ο   Διευθυντής  

                                   ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                                                

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση